Som lærling har du både plikter og rettigheter. Du har rettigheter etter opplæringsloven og rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Dette fordi man både er under opplæring og arbeidstaker.

Hvis bedriften har tariffavtale, er du også dekket av de rettighetene som følger den – for eksempel om lønn og arbeidstidsordninger.

Om du lurer på noe ang. dine plikter rettigheter kan du kontakte:

Magnus Bekkevold
Telefon: 35 91 73 05
Mobil: 416 61 589
elevombud@t-fk.no

Her finner du mer informasjon og kontaktinformasjon til lærlingombud i Telemark fylkeskommune.

Elev- og lærlingombud