En malervedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer innvendig og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.

Vanlige arbeidsoppgaver for en maler

  • flekk- skjøt- og helsparkling av ulike underlag
  • grunne, preparere, prime og styrke lim- eller lakkløsning på flater som skal males
  • påføre maling. lakk eller beis
  • fargesette, vedlikeholde, dekorere og restaurere
  • rette opp gulv med avrettingsmasse
  • tilpasse, lime og sette opp tapet, vegg- og gulvbelegg
  • montere profiler og listverk

Personlig egenskaper

En maler må kunne jobbe nøyaktig, ha godt håndlag og god fargeforståelse. Godt fargesyn er en forutsetning. Yrket kan være fysisk krevende.

Det er viktig å både kunne jobbe selvstendig og samarbeide med mennesker fra ulike miljøer.

Hvor jobber maleren?

En maler er ansatt i et malermesterfirma eller er selvstendig næringsdrivende. Malerbransjen består av små og store bedrifter.

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring. Malerfaget i Telemark er særløpsfag.

  • vg1 Bygg og annleggsteknikk
  • 3 år i bedrift

Lønn

Gjennomsnittslønnen for malere er pr. 2017 420 000kr. I malerfaget varierer lønnsordningene fra bedrift til bedrift med timelønn, akkord eller en kombinasjon.

Opptakskrav

Utført grunnskole

 

Se medlemsbedrifter i malerfaget