En betongfagarbeider driver med produksjon av plasstøpte og prefabrikkerte betongkonstruksjoner. Betongfagarbeideren spiller en viktig rolle i arbeidet med store byggverk, som høyhus, broer og damanlegg.

Gjennom moderne betongteknologi, kreativitet og nøyaktighet blir konstruksjoner som tåler enorme krefter bygget.

Vanlige arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren:

  •     fundamentering, forskaling, armering
  •     utstøping av betong
  •     produksjon av betongelementer av disse
  •     betongrehabilitering, branntetting og fuging

Betongfaget er et relativt nytt fagområde, og det er under stor utvikling når det gjelder nye produksjons- og arbeidsmetoder. Arbeidet varierer fra enkelt manuelt arbeid til bruk av avansert utstyr.

Fagområdet er så stort at betongfagarbeiderne er spesialiserte innenfor et eget område. Arbeidet krever tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen.

Betongfagarbeideren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser, og du må derfor kunne lese arbeidstegninger og ha god konstruksjonsforståelse.

En betongfagarbeider skal også kunne rigge til og drifte en byggeplass. Helse, miljø og sikkerhet er en viktig del av arbeidet. Innenfor betongfaget er det en rekke lover, forskrifter og standarder som du til enhver tid må forholde deg til.

Personlige egenskaper

For å bli betongfagarbeider må du kunne jobbe selvstendig. Du må like å være ute, og du må tåle tungt fysisk arbeid. En betongfagarbeider må være kreativ, nytenkende og miljøbevisst.

Hvor jobber betongfagarbeideren?

En betongfagarbeider jobber i små og store bedrifter innenfor bygg- og anleggsbransjen over hele landet.

Utdanning

For å bli betongfagarbeider kan du velge utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk i videregående opplæring. Utdanningsløpet ser da slik ut:

  •     Videregående trinn 1 (Vg1): bygg- og anleggsteknikk
  •     Videregående trinn 2 (Vg2): byggteknikk
  •     To år opplæring i bedrift (betongfaget)

Etter endt læretid avlegges fagprøve i betongfaget.

Opptakskrav

Fullført grunnskole

Etter- og videreutdanning

Etter å ha tatt fagbrev kan du ta toårig teknisk fagskole. Du får da tittelen fagtekniker. Som fagtekniker kan du blant annet være arbeidsleder eller drive med enklere prosjektering.

Lønn

En betongarbeider ansatt i bygge- og anleggsbransjen har en gjennomsnittlig årsinntekt på 470 000kr, avhengig av interne bettingelser.

 

Se medlemsbedrifter i betongfaget