En isolatør jobber med varierte oppgaver innen isolering av rør, tanker og utstyr i industrien, varmeisolering, kjøle og fryseisolering, lydisolering, støydemping, brannisolering, skipsisolering, tankisolering mm.

Vanlige arbeidsoppgaver for en isolatør

  • varme- og kulde bevaring
  • frost- og brannbeskyttelse
  • støydemping
  • kondensisolering
  • innrede boligmoduler og båter
  • innredning i industribygg

Om jobben

En isolatør jobber med isolering av rør, kanaler, tanker og utstyr i industrien, på olje- og gass installasjoner, skipsverft og i næringsbygg. Et annet viktig arbeidsområde er passiv brannsikring og støyisolering.

Som isolatør – bidrar du gjennom ditt arbeide til effektiv energiutnyttelse som igjen reduserer utslipp av drivhusgasser.

Personlige egenskaper

Yrket passer for deg som liker et variert og krevende yrke. Som isolatør må du kunne lese tegninger og detaljbeskrivelser. Du må være strukturert og nøyaktig i planleggingen av arbeidet. Det er viktig med et bevisst forhold til sikkerhet, og som isolatør utfører man arbeidsoppgaver etter standarder og kvalitetskrav.

Hvor jobber isolatøren?

Isolatører jobber med landbasert industri, skipsverft og offshore-relaterte virksomheter. Det meste av arbeidet utføres utendørs, men det forekommer også at man arbeider innendørs, og på verksted.

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav tre år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): bygg- og anleggsteknikk
  • Tre år opplæring i bedrift (isolatørfaget)

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Se læreplan hos Utdanningsdirektoratet

Se kompetanseplattformen hos vilbli.no

Lønn

Det er forskjellige lønnsordninger fra bedrift til bedrift. Noen praktiserer timeslønn, mens andre har provisjonsordninger, eller begge deler. Median lønnen i 2017 var 442 000kr.

Opptakskrav

Fullført grunnskole