Stillasbyggeren bygger stillaser og plattformer på byggeplasser slik at byggearbeidere kan utføre sine oppgaver trygt.

Om jobben

En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver. Mye av arbeidsansvaret handler om å ta vare på andres og egen sikkerhet. Dette krever kunnskap om hvordan sikkerhet skapes og hvilke regler og forskrifter som gjelder både for bygging og bruk. Stillasbyggeren er viktig i arbeidet med å forebygge ulykker på byggeplasser.

Dette innebærer å bygge stillaser som arbeidsplattform og atkomst ved nybygg og ved utbedring av eksisterende bygg. Stillasbyggeren rigger og stropper i forbindelse med kranløft, og kan også foreta såkalt industriklatring. Stillasbyggeren kan også være involvert i å vurdere behov for stillas og planlegge byggingen av stillaset, samt å gjennomføre og koordinere byggeoppdraget.

Vanlige arbeidsoppgaver for en stillasbygger

 • planlegge, gjennomføre, vurdere og arbeidet
 • montere ulike typer stillas for bygg og anlegg
 • beregne vindkrefter og dimensjonere for tildekket og udekket stillas
 • velge egnede materialer og verktøy
 • beregne og dokumentere hvilke belastninger stillaset kan utsettes for
 • bruke ulike teknikker for sikring av arbeid i høyder
 • utføre arbeidet i henhold til gjeldende regelverk for montering av stillas
 • utføre kildesortering og håndtering av avfall etter gjeldende regelverk

Personlige egenskaper

Som stillasbygger må du være forberedt på fysiske utfordringer. Arbeidet foregår både på bakken og i høyden, og jobben innebærer tunge løft. Du må kunne lese de samme arbeidstegninger og framdriftsplaner som andre fagarbeidere benytter. Gode kommunikasjonsevner er svært viktig i forhold til kontakten med kunder, oppdragsgivere, byggherrer og brukere av stillasene.

Hvor jobber en stillasbygger?

Stillasbyggeren kan være ansatt i bedrifter i landbasert industri, skipsbygging og innen oljevirksomhet. Selve arbeidet vil foregår på ulike oppdragsteder

Utdanning

Utdanning til fagarbeider er et yrkesfaglig løp i videregående opplæring.

 • Vg1 bygg og annleggsteknikk
 • Vg2 byggteknikk
 • 2 år i lærebedrift

Lønn

Lønnsordningene er ulike fra bedrift til bedrift. Timelønn, akkord eller en kombinasjon. Gjennomsnittslønnen var i 2017 var 425 000kr.

Opptakskrav

Fullført grunnskole