Tømrere bygger hus, boligblokker og andre byggverk

Om jobben

Som tømrer bygger og monterer du ulike typer trekonstruksjoner i nye og gamle bygg. Tømreren bygger bindingsverk og vegger, gulv og tak. I tillegg monterer tømreren panel og plater både innvendig og utvendig, og setter inn dører og vinduer med listverk, legger parkett og setter opp kjøkken. Gamle trehus som er vernet eller fredet må vedlikeholdes, noe som krever kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter.

Tømreren er en nøkkelperson i mange byggeprosjekter. Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen.

I tillegg til arbeidet med husbygging utfører også en del tømrere andre oppdrag, eksempelvis enklere forskalingsarbeid og oppsetting av grunnmur.

Vanlige arbeidsoppgaver for tømreren

  • gjøre konstruksjons- og innredningsar­­­­­beid i bygninger
  • produsere og montere elementer og moduler
  • sørge for varmeisolering
  • sette opp skillevegger
  • sette inn vinduer, dører, montere kjøkken og eventuelt annet inventar

Hvor jobber tømreren?

Som tømrer er du ansatt i tømrerbedrifter eller hos byggentreprenører. Mesteparten av arbeidet foregår på byggeplasser, både utendørs og innendørs. En del av jobben kan også foregå på verksted.

Utdanning

  • Vg1: Bygg- og anleggsteknikk
  • Vg2: Byggteknikk
  • 2 år opplæring i lærebedrift

Endt forløp, gir mulighet til å ta fagbrev

Videreutdanning

Du kan ta mesterbrev i tømrerfaget.

Lønn

Lønnsordningene er ulik fra bedrift til bedrift. Timelønn, akkord, ansiennitet o.l. varierer.  Gjennomsnittslønnen i 2017 var 422 000kr.

Opptakskrav

Fullført grunnskole

 

Se medlemsbedrifter i tømrerfaget