Byggfag bruker OLKWEB for gjennomgående dokumentasjon i sine fag. Dette er et nettbasert timeregistreringsprogram som er knyttet opp mot læreplanen i de ulike fagene. Det fungerer slik at lærling/lærekandidat registrerer sine timer i de forskjellige målene i læreplanene.

Erfaringene med OLKWEB er gode. Lærlingene/lærekandidatene fører timer mer nøyaktig og er stort sett ajour hele tiden, dette bidrar til god måloppnåelse og dokumentasjon av elementene i læreplanen. En av fordelene med dette er at det synliggjør eventuelle mangler i måloppnåelse tidlig og på den måten forenkler oppfølgingen for bedrift og opplæringskontor da vi hele tiden har en løpende dialog med lærling og bedrift. Lærekandidatene kan laste ned en app, som gjør at denne registreringen kan gjøres hvor som helst, og når som helst.

Lærlingene/lærekandidatene får opplæring i OLKWEB ved kontraktinngåelse. Bedriftene får innføring i OLKWEB etter eget ønske. For å kunne bruke OLKWEB må en ha e-post adresse.

OLKWEB: https://v3.olkweb.no/byggfag