Mureren jobber med oppbygging av nytt murverk og med restaurering av gammelt murverk.

Om jobben

Som murer jobber du både med nytt murverk og med rehabilitering og restaurering av gammelt murverk. Muring med tegl er hovedområdet innenfor murerfaget. Murerfaget kjennetegnes ved varierte arbeidsoppgaver. Som murer bygger og reparerer du små og store hus.

Vanlige arbeidsoppgaver for mureren

  • teglsteinsmuring og blokkmuring
  • flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
  • skifer- og natursteinmuring
  • puss og overflatebehandling
  • muring og montering av peis og andre ildsteder
  • muring og montering av piper og pipeelementer

Personlige egenskaper

Som murer må du være nøyaktig og praktisk anlagt, du må ha evnen til å jobbe planmessig, og du må kunne kommunisere effektivt med kunder og kolleger. Det er også viktig at du er påpasselig med å utføre arbeidet i henhold til aktuelle lover og forskrifter.

Hvor jobber mureren?

Murere jobber ofte i murermester- eller entreprenørbedrifter. Du kan også bli ansatt i kommuner, fylkeskommuner, staten eller eiendomsforvaltningsbedrifter.

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): bygg- og anleggteknikk
  • Videregående trinn 2 (Vg2): byggteknikk
  • To år opplæring i bedrift (murerfaget)

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev.

Murerfaget (opplæring i bedrift)

Les mer om utdanningen på vilbli.no

Opptakskrav
Fullført grunnskole.

Videreutdanning

Med svennebrev kan du ta mesterbrev. Du kan også velge å gå på en toårig teknisk fagskole. Som murmester med mesterbrev kan du starte ditt eget firma med ansatte og lærlinger. Du kan bli byggeleder, tekniker, prosjektleder, rådgivene ingeniør, ingeniør, arkitekt, osv.

Lønn

Lønnsordningene er varierte fra bedrift til bedrift. Noen praktiserer timelønn, andre akkordsordninger, andre en kombinasjon, Murere har en gjennomsnittlig månedslønn på 433 000.

 

Se medlemsbedrifter i murerfaget