Taktekkeren jobber med å tekke tak på ulike typer bygninger.

Om jobben

En taktekker jobber med tekking av nybygg, rehabilitering, omtekking, service og reparasjoner av tak. Dette er arbeid som utføres på blant annet boligblokker, småhus, ulike typer industribygg, idrettshaller, terrasser, mm.

Taktekkeren må kunne vurdere og planlegge arbeidet som skal utføres.

Vanlige arbeidsoppgaver for taktekkeren

  • vurdering av underlaget
  • diffusjonstetting
  • isolering, med og uten falloppbygging
  • mekanisk forankring av tekkinger
  • tekking av flate tak, skråtak og buetak

Taktekkeren kan også jobbe med restaurering av antikvariske tak.

Taktekkeren har et spesielt ansvar for å sørge for å ta hensyn til brann-, fukt-, storm- og andre klimapåkjenninger et tak vil bli utsatt for. Også varmetap er viktig å motarbeide gjennom godt taktekkerarbeid.

Det benyttes mange forskjellige materialer i arbeidet, og dette gjør taktekkerfaget til et allsidig fag. Dette kan eksempelvis være takfolier, asfalt-takbelegg, takstein, skifer, plater, takshingel og torv.

Personlige egenskaper

Taktekkeren må kunne vurdere og planlegge arbeidet som skal utføres. Ofte er taktekkeren kort tid på hvert arbeidssted, og det er derfor viktig med god dokumentasjon og god evne til å samarbeide. Ofte er taktekkeren kort tid på hvert arbeidssted, og det er derfor viktig med god dokumentasjon og god evne til å samarbeide. Taktekkeren må ha gode kommunikasjonsevner for å samarbeide godt med både kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Estetisk sans og et bevisst forhold til å ta hensyn til byggenes arkitektoniske utforming er viktig. Du må ha gode materialkunnskaper, og være i stand til å bruke ulike typer verktøy. I det daglige arbeidet er det nødvendig å kunne jobbe selvstendig.

Hvor jobber taktekkeren?

Taktekkeren kan være ansatt i byggbedrifter eller jobber som selvstendig næringsdrivende. Arbeidet foregår for det meste utendørs, men også noe innendørs.

Utdanning

Utdanningsløpet i videregående opplæring er fireårig, hvorav to år består av opplæring i bedrift:

  • Vg1: bygg- og anleggsteknikk
  • Vg2: klima-, energi- og miljøteknikk
  • To år opplæring i bedrift (taktekkerfaget)

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev.

Lønn

Lønnsnivået avhenger av flere faktorer, deriblant ansiennitet, arbeidsansvar, arbeidsplass og formell kompetanse. I tillegg er det forskjellige lønnsordninger fra bedrift til bedrift. Gjennomsnittslønnen for taktekkere var 435 000 kr i 2017

Opptakskrav

Fullført grunnskole

Etter- og videreutdanning

Du kan begynne på mesterutdanningen når du har tatt fagbrevet og oppfyller kravene til praksis.

 

Se medlemsbedrifter i taktekkerfaget