Skip to content

Ønsker dere å bli lærebedrift?

 

Webinar - hvorfor bli lærebedrift

Bli med på webinar 12. november kl. 13-14 for å lære mer om hva det kreves å bli en lærebedrift, og hvordan din bedrift kan ha nytte av lærlinger.

Å være lærebedrift sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere til egen bedrift. Som lærebedrift mottar man et økonomisk tilskudd per lærling og man tar samtidig et samfunnsansvar og gir unge viktig kompetanse som landet vårt trenger.

Bli med på webinar for å lære mer om hva det kreves å bli en lærebedrift, og hvordan din bedrift kan ha nytte av lærlinger.

Vi får besøk av både bedrifter, representanter fra fylkeskommuner og opplæringskontor og WorldSkills Norway for å dele erfaringer og diskutere. Ordstyrer for webinaret er Trude Tinnlund, styreleder i WorldSkills Norway. Alle som deltar vil også få mulighet til å stille spørsmål via chat.

Foreløpig program for webinar 12. november:

Introduksjon
v/Trude Tinnlund, styreleder WorldSkills Norway

Hvorfor bli en lærebedrift
– Erfaringer fra etablerte lærebedrifter
– Smart måte å rekruttere på
– Økonomisk tilskudd
– Viktigheten av lærebedrifter

Opplæringskontorenes rolle og oppgaver

Hva kreves for å bli en lærebedrift
– Godkjenning som lærebedrift
– Hvordan finne lærling og inngå lærekontrakt
– Erfaringer fra etablerte lærebedrifter
– Suksesskriterier

Paneldebatt
(med representanter fra fylkeskommuner, opplæringskontor og lærebedrift)

Fullt program kommer.

Meld deg på via denne lenken for en nyttig og lærerik time. 

PS: Opptak av sendingen vil bli tilgjengelig for alle påmeldte deltakere i etterkant, om man ikke skulle ha anledning til å delta i dette tidsrommet.

Webinaret arrangeres av WorldSkills Norway i samarbeid med fylkeskommunene Oslo, Viken og Innlandet.

Tilbake til toppen