Trelastfaget

En fagoperatør i trelastfaget jobber med produksjon av trelast.

Fag/svenneprøve dokumenter

 

Om jobben

Fagoperatøren i trelastfaget produserer alle typer trelast. Trelastproduktene lages av tømmer som sages, høvles, profileres og overflatebehandles. Produksjonen foregår maskinelt og ofte ved bruk av datateknologi.

Trelastproduktene kan være eksempelvis konstruksjonsvirke for bygging av hus og andre byggverk, utvendig kledning eller innvendig panel, lister til dører og vinduer eller tre som skal brukes til interiørvarer, innredningsprodukter og forskjellige trekonstruksjoner.

Materialkunnskap, produksjonskunnskap, kvalitetssikring, økonomiforståelse og digitale ferdigheter er viktige for fagoperatørens arbeid.

Vanlige arbeidsområder for fagoperatøren:

  • Produksjon av skurlast ved et sagbruk
  • Produksjon av høvellast ved et høvleri

Fagoperatøren skal bidra til å ivareta samfunnets krav til bruk av skogen som fornybar ressurs og bidra til en bærekraftig utvikling for treindustrien.

Personlige egenskaper

Som fagoperatør er du en del av en produksjonsrekke. I tillegg til å jobbe selvstendig må du også kunne samarbeide godt med dine kolleger. Du må være nøyaktig i utførelsen av arbeidet og det stilles strenge krav til helse, miljø og sikkerhet.

Hvor jobber fagoperatøren i trelastfaget?

Fagoperatøren er ansatt ved sagbruk, høvlerier og industribedrifter som produserer trelastprodukter

Utdanning

Du kan bli trelastarbeider (fagoperatør i trelastfaget) gjennom videregående opplæring. Du må da velge utdanningsprogrammet Bygg- og anleggsteknikk.

Utdanningsløpet ser slik ut:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): bygg- og anleggsteknikk
  • Videregående trinn 2 (Vg2): treteknikk
  • To års opplæring i bedrift i trelastfaget

Etter endt læretid avlegges fagprøve.

Se læreplan hos Utdanningsdirektoratet

Se kompetanseplattformen hos vilbli.no

Opptakskrav
Fullført grunnskole| Mer