Søknadsskjema


Søknadsskjema for læreplass i våre medlemsbedrifter

  Fagområde Bedrift etter prioritet Begrunnelse
1:  *  *
2:

Personlige opplysninger

Navn:  * Fødselsnummer:  *
Adresse:  * Telefon:  *
Postnr.:  *    Poststed:  *    
E-post:  *    

Annen praksis

Sted Omfang/lengde Arbeidets art
     

Videregående 1

Fellesfag Standpunktkarakter Eksamenskarakter År
     
     
     
     
     
     
Programfag Standpunktkarakter Eksamenskarakter År
     
     
     
     
     
     
Prosjekt til fordypning Standpunktkarakter Eksamenskarakter År
     
     

Fravær

Dager: Timer:
Orden og atferd:

Videregående 2

Fellesfag Standpunktkarakter Eksamenskarakter År
     
     
     
     
     
     
Programfag Standpunktkarakter Eksamenskarakter År
     
     
     
     
     
     
Prosjekt til fordypning Standpunktkarakter Eksamenskarakter År
     
     

Fravær

Dager: Timer:
Orden og atferd:

 Informasjonen er riktig utfylt. *


* Påkrevde felter| Mer