OLKWEB

Byggfag bruker OLKWEB for gjennomgående dokumentasjon i sine fag. Dette er et nettbasert timeregistreringsprogram som er knyttet opp mot læreplanen i de ulike fagene. Det fungerer slik at lærling/lærekandidat registrerer sine timer i de forskjellige målene i læreplanene.

Erfaringene med OLKWEB er gode. Lærlingene/lærekandidatene fører timer mer nøyaktig og er stort sett ajour hele tiden, dette bidrar til god måloppnåelse og dokumentasjon av elementene i læreplanen. En av fordelene med dette er at det synliggjør eventuelle mangler i måloppnåelse tidlig og på den måten forenkler oppfølgingen for bedrift og opplæringskontor da vi hele tiden har en løpende dialog med lærling og bedrift.

Lærlingene/lærekandidatene får opplæring i OLKWEB ved kontraktinngåelse. Bedriftene får innføring i OLKWEB etter eget ønske. For å kunne bruke OLKWEB må en ha e-post adresse.

Opprettelse av e-post adresse kan gjøres her.

 

OLKWEB: http://www.olkweb.no/byggfag



| Mer