Lærlinger

Viktige lovendringer for både fagopplæring og fagskole i juni.
http://www.fagopplaering.no/11%20Lover_regelverk/artikkel1.htm

Lærlingene bruker ombudet. Mange lærlinger synes det er vanskelig og være yngstemann alene på arbeidsplassen mens de før var i fellesskap med mange elever.
http://www.fagopplaering.no/02%20Laereplass/artikkel13.htm

Når 25 skarpskodde ungdommer om et halvt år reiser til Japan for å delta i WordSkills Competition (VM), gjør de det sammen med om lag 860 unge yrkesutøvere fra nærmere 50 land. Norge skal denne gangen delta i 22 fag. http://skolenettet.no/templates/News.aspx?id=41163&scope=ScopeLaerAns&epslanguage=NO

Vil du bli ingeniør?

Du som har fagbrev i byggfag eller tekniske byggfag kan nå bli ingeniør på 3 år ved Høgskolen i Telemark. Y-veien er tilrettelagt fagarbeidere. Med svenne-/fagbrev kan du nå søke om opptak til ingeniør studie uten allmennfagene. les mer om Y-veien: http://www.hit.no/nxcnor/content/view/brief/9565| Mer