Byggforsk

I Byggfag har alle lærlingene fast tilgang til SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer. Byggforsk blir brukt som en naturlig del av teoriundervisningen i de aktuelle fag.

Som lærling vil du få tilsendt en invitasjonsmail fra Byggforsk kunnskapssystemer der du må registrere deg med brukernavn og passord. Når dette er gjort vil du ha fri tilgang til Byggforsk kunnskapssystmer gjennom hele læretiden.For å logge inn til siden. Følg linken.
http://bks.byggforsk.no/| Mer