Blikkenslagerfaget

Blikkenslageren er en håndverker som i hovedsak jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller. De primære arbeidsområdene er arbeid med tak, ventilasjon og fasader på bygg.

Fag/svenneprøve dokumenter

 

Om jobben

Blikkenslageren er en håndverker som i hovedsak jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller. De primære arbeidsområdene er arbeid med tak, ventilasjon og fasader på bygg. Som blikkenslager må du kunne jobbe etter både nye og gamle teknikker, og med nye og gamle materialer.

Vanlige arbeidsoppgaver for blikkenslageren:

  • montere og beslå takrenner
  • legge takstein og skifer, samt metalltakplater
  • utføre detaljarbeid på tak og fasade
  • produsere ventilasjonskanaler og montere ventilasjonsanlegg
  • service- og reparasjonsarbeid av nye og gamle tak og fasader
  • isolere og brannsikre rundt piper

Personlige egenskaper

Som blikkenslager må du være presis og nøyaktig i ditt arbeid, og du må ha gode byggtekniske kunnskaper. Videre må du like å jobbe med hendene, og du må være løsningsorientert. Yrket krever at du er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.

Hvor jobber blikkenslageren?

Blikkenslageren kan jobbe i små eller store firma. De kan jobbe sammen med andre yrkesgrupper i firmaer som tilbyr totalløsninger for sine kunder. Noe av arbeidet kan gjøres i et verksted, og resten av arbeidet foregår på en byggeplass eller på en bolig. Mange blikkenslagere er selvstendig næringsdrivende.

Utdanning

Å utdanne seg til blikkenslager tar til sammen fire år. Utdanningsløpet i videregående opplæring ser slik ut:

  • Videregående trinn 1 (Vg1): bygg- og anleggsteknikk
  • Videregående trinn 2 (Vg2): klima-, energi- og miljøteknikk
  • To års opplæring i bedrift (ventilasjons- og blikkenslagerfaget)

Etter endt utdanning kan du ta svenneprøve i blikkenslagerfaget.

Opptakskrav

Fullført grunnskole

Etter- og videreutdanning

Du kan ta mesterbrev når du har oppnådd svennebrev og oppfyller kravene til praksis.

Du kan bli fagtekniker dersom du tar generell studiekompetanse og går videre på en toårig teknisk fagskole. Som fagtekniker får du mer ansvar, du kan være arbeidsleder i produksjon og du kan lede en gruppe blikkenslagere på et anlegg. Med studiekompetanse kan du også studere videre ved universitet eller høgskole, for eksempel innen byggfag eller teknologi.| Mer